Savannah kat: Oorsprong, geschiedenis, Karakter en temperament

Oorsprong en geschiedenis van het ras

Savannahkatten zijn kruisingen van de Afrikaanse wilde kat Serval met verschillende huiskattenrassen. De serval is een middelgrote wilde kat die veel voorkomt in Centraal en Zuidelijk Afrika. Serval katten kunnen tot 18 kilo wegen. Dit zou ze zelfs voor mensen een ernstig gevaar maken. Maar ze vermijden mensen waar ze kunnen. Ze jagen vooral op kleinere prooien, zoals knaagdieren of vogels.

De serval jaagt in de open savanne. Daar komt de naam voor de hybride katten vandaan die sinds enkele jaren worden gefokt. De springkracht van de serval is uitstekend. Met een enkele sprong kunnen servals een afstand van 3,6 meter afleggen. Nog indrukwekkender zijn hun vaardigheden als ze in de lucht springen. Twee meter vanuit een staande positie is voor hen geen probleem. Volgens geloofwaardige berichten kunnen zij een vogel die bijna vier meter boven de grond vliegt, met een uitgestoken poot bereiken. Dat is een onvoorstelbare prestatie! Wat een bundel energie!

In de Verenigde Staten is het nu mode geworden om hybriden van zulke nauwelijks te temmen wilde dieren enerzijds en huiskatten anderzijds als representatieve huisdieren te houden. Vooral wilde katten zoals de Bengaalse kat, de caracal, de ocelot en de serval worden voor dergelijke projecten gebruikt wegens hun geschikte grootte en hun cheetah-achtige vacht.

Deskundigen zijn het erover eens dat hybriden niet altijd geschikt zijn als huisdier, zelfs niet in de vierde generatie na de paring met een serval. Zelfs indien zij met de hand worden grootgebracht en gecastreerd, kunnen zij in vele gevallen niet langer als gezelschapsdier in de gebruikelijke zin worden gehouden, ten laatste wanneer zij geslachtsrijp zijn geworden. Pas vanaf de F5-generatie (F5 = vijfde nageslacht na kruising) worden zij volgens hun liefhebbers geschikt geacht voor huisdieren.

De strenge lijnteelt die wordt toegepast om de aantrekkelijke vachtkleur van de serval in de volgende generaties van de Savannah te behouden, kan een extra belasting voor het welzijn van deze dieren worden. In Duitsland worden Savannahs al enkele jaren te koop aangeboden. De Savannah wordt slechts door één commerciële registratie-instantie in de Verenigde Staten erkend, namelijk het TICA. Zij wordt niet erkend door de Fédération Internationale Féline of enige andere belangrijke raskattenvereniging.

Beschrijving

De Savannah kat is groter dan een huiskat. Hij is zeer slank en hoogbenig in vergelijking met de gewone huiskat. Hij heeft een kleine kop in verhouding tot zijn lichaam. Zij moet het verkleinde evenbeeld van een serval zijn, volgens het doel van haar fokkers en liefhebbers. In het ideale geval heeft hij een vacht die aan een serval doet denken. Volgens de fokkers worden gefokte Bengaalse katten, die hybriden zijn met een Aziatische wilde kat, alsmede de raskatten Egyptische Mau, Ocicat, Oosters Korthaar en Maine Coon gebruikt voor de kruisingen en de latere generaties. Savannah katers hebben een gemiddeld gewicht van een goede 10, katten rond de 8 kilogram.

Karakter en temperament

Het temperament van een Savannah kat kan niet in algemene termen worden beschreven, omdat het kan variëren naargelang de generatie. Er zijn exemplaren die in hun aard en gedrag reeds aan een huiskat doen denken, en andere waarin het wilde dier zeer dominant kan voorkomen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat het eenvoudigweg niet mogelijk is een wild dier, vooral een kat die alleen jaagt, in een paar generaties te domesticeren. De natuur heeft daar duizenden jaren voor nodig – als het al kan.

Sommige fokkers proberen de extreme inteelt tegen te gaan en tegelijkertijd het uiterlijk en de mooie vacht van de serval te behouden door gebruik te maken van originele paringen van de serval met raskatten. Dit kan echter de ontembare wildheid in de fok activeren, die niet geschikt is als huisdier. Bij F1- tot en met F4-generaties van de Savannah is het mogelijk dat zij uiterlijk bij het bereiken van de geslachtsrijpe leeftijd geen knuffelkatten meer zijn. Zij kunnen dan niet langer als huisdier worden gehouden. Zelfs na verschillende generaties kan het wilde dierlijke karakter spontaan weer de kop opsteken, wat zich kan uiten in extreme schuwheid, soms agressiviteit, voortdurende stress en het onvoorwaardelijke verlangen om uit de opsluiting van een flat of een huis te breken.

Houding

Het is niet aan te raden een Savannah kat te houden als u niet aan zijn eisen kunt voldoen. Voor het houden van de F1- tot en met de F4-generatie gelden speciale eigenaarsvoorschriften en in veel gevallen is het houden onderworpen aan registratie. Bovendien zijn, althans voor F1 en F2, een buitenverblijf en een verwarmd binnenverblijf verplicht voor het houden. Bovendien kan de kat wettelijk als een “gevaarlijk dier” worden beschouwd. De regelgeving is ingewikkeld en verschilt ook van staat tot staat. Ook voor de volgende generaties is een vluchtvrije ren vereist.

Een Savannah (F5 en volgende) die reeds gefokt is als vermeende huiskat heeft een gemiddeld gewicht van 8 tot 10 kilogram. Gecombineerd met de enorme kracht en soms woeste aard van deze katten, die nog gemakkelijk 4 generaties en meer na de Serval kunnen opduiken, kan dit een orde van grootte worden die door de leek niet betrouwbaar kan worden beheerst. Zelfs in deze late generaties leeft het wilde dierenbloed in de nakomelingen. Dit kan nauwelijks worden berekend met een eenvoudige percentagetabel, zoals dat slechts 3% wild bloed nog actief zou moeten zijn bij F5. Genetica kan niet worden voorgesteld door een regel van drie en kan zeker niet worden begrepen. Met een veel lager berekend wildbloedpercentage kunnen bepaalde gedragskenmerken van een serval dus toch grotendeels behouden blijven en het gedrag onder bepaalde omstandigheden bepalen.

Voederen met BARF- of diepvriesvoer

De Savannah kat moet gevoed worden volgens de behoeften van een serval of met dode ratten of kuikens. Deze kunnen bevroren worden gekocht en op kamertemperatuur worden ontdooid alvorens te worden gevoerd.

Levensverwachting

Betrouwbare gegevens over de levensverwachting van de savannahkat zijn niet beschikbaar wegens de zeer korte fokgeschiedenis. Een serval kan tot 20 jaar in de dierentuin leven.

Een Savannah kat kopen

Het kopen van een Savannah kat brengt aanzienlijke risico’s en soms voorwaarden met zich mee. Dit moet worden overwogen. Deze zijn in de eerste plaats van gezondheids- en juridische aard. Het grootste risico vloeit voort uit de onzekerheid over de karaktereigenschappen van het latere volwassen dier, die bij de kattenpup niet te zien zijn. Het risico dat zelfs in F5 en latere generaties eigenschappen van de wilde voorouder opduiken of zelfs dominant worden en het moeilijk maken om de kat als huiskat te houden, is aanzienlijk. Als u besluit een Savannah kat aan te schaffen, moet u er eerst zeker van zijn dat u aan de eisen voor het houden van deze kat kunt voldoen.