Wat is een gemeenschapskat? Feiten & FAQ

Of je nu in een stad of op het platteland woont, je hebt misschien grote groepen katten gezien die buiten samenleven en geen baasjes lijken te hebben. Hoogstwaarschijnlijk heb je een gemeenschappelijke kattenkolonie ontdekt. Volgens de eenvoudigste definitie, Gemeenschapskatten zijn vrij rondlopende buitenkatten zonder bezit.

In dit artikel gaan we dieper in op wat wel en niet een gemeenschapskat is, waarom ze bestaan en moderne benaderingen voor het beheren van gemeenschapskattenkolonies. We vertellen je ook hoe je kunt helpen omgaan met gemeenschapskatten in jouw omgeving.

Kattenpoot verdeler

Gemeenschapskatten: wie zijn ze en waar komen ze vandaan?

Gemeenschapskatten zijn een divers stel. Ze kunnen in steden leven of als “schuurkatten” in plattelandsgemeenschappen. Sommige waren eerder in bezit, terwijl andere afstammen van een lange lijn van wilde katten. Ze hebben waarschijnlijk ook verschillende niveaus van blootstelling en vertrouwen in mensen.

Sommige gemeenschapskatten kunnen vriendelijk zijn en op zijn minst gedeeltelijk gesocialiseerd naar mensen toe. Deze katten zijn hoogstwaarschijnlijk ooit in het bezit geweest, aangezien kittens op ongeveer 9 weken oud aan mensen moeten worden blootgesteld om met hen gesocialiseerd te worden. Anderen zijn volledig verwilderd of wild en beschouwen mensen met angst en achterdocht.

Wilde katten eten in het park
Afbeelding tegoed: Murat An, Shutterstock

De oude manier

In het verleden werden zwerfkatten of gemeenschapskatten meestal beheerd door ze te vangen en naar dierenasielen te brengen. De meeste gemeenschapskatten zijn echter niet adopteerbaar omdat ze nooit met mensen zijn gesocialiseerd, en het enorme aantal van deze dakloze katten overweldigt de meeste dierencontroleoperaties. Over het algemeen worden katten sowieso in kleinere aantallen geadopteerd dan honden.

Omdat er zoveel zwerfkatten in het land zijn, creëert het verwijderen van sommige naar een asiel kansen voor nieuwe katten om het verlaten territorium over te nemen en zich voort te planten. Overvolle opvangcentra zorgen ervoor dat ziekten zich snel kunnen verspreiden, wat leidt tot onnodig lijden en overlijden. Asielen hebben sowieso vaak te maken met financieringsproblemen en hebben niet de middelen om effectief om te gaan met grote kattenkolonies.

De Nieuwe Weg

Modern management van gemeenschapskatten neigt vaak naar beleid waardoor de katten buiten kunnen blijven, gezond kunnen blijven en de overbevolking op lange termijn onder controle kunnen houden. Meestal gaat het om een trap-neuter-release (TNR) programma. Wereldwijd leven de meeste katten buiten en het beheren van kolonies is kosteneffectiever dan eerdere pogingen om zwerfdierenpopulaties onder controle te houden.

TNR-programma’s omvatten over het algemeen het vangen van alle volwassen leden van een gemeenschappelijke kattenkolonie, het steriliseren en vaccineren en het terugbrengen naar hun buitenhuizen. Vrijwilligers of dierencontroleurs houden de kolonies in de gaten, zorgen ervoor dat de katten gezond zijn en vangen eventuele nieuwe volwassenen die moeten worden gecastreerd.

Het steriliseren en castreren van de volwassen gemeenschapskatten vermindert hinderlijk gedrag zoals vechten, vocaliseren en sproeien. Het helpt ook levens te redden, omdat slechts ongeveer 25% van de kittens die buiten worden geboren, ouder wordt dan 6 maanden. Het belangrijkste is dat het leidt tot een langdurige afname van de totale populatie niet-gehuisveste katten.

Kat gezichtsverdeler 2

Animal Rescue Vrijwilliger temt een verwilderde kat
Afbeelding tegoed: Nieuw Afrika, Shutterstock

Een van de beste manieren om gemeenschapskatten te helpen, is door vrijwilligerswerk te doen bij een lokaal TNR-programma. Neem contact op met lokale asielen of kattenreddingsgroepen om erachter te komen of ze hulp nodig hebben bij het beheren van gemeenschapskatten. Je kunt helpen bij het vangen en vervoeren van katten om medische zorg te krijgen of als verzorger voor een gemeenschap te dienen.

Gemeenschapskittens jonger dan 9 weken kunnen worden geadopteerd en worden meestal bij pleeggezinnen geplaatst voor socialisatie. Overweeg om een pleeggezin voor deze dieren te worden of om gemeenschapskatten na de operatie tijdelijk te huisvesten.

Een andere manier waarop u gemeenschapskatten kunt helpen, is door te voorkomen dat meer katten hun huis verliezen. Houd uw kat veilig binnen, zodat ze niet verdwaalt en een statistiek wordt. U kunt ook doneren of vrijwilligerswerk doen met programma’s die mensen in financiële problemen helpen hun katten te houden.

Scheidingslijn-kattenklauw1

Conclusie

Met ongeveer 30-40 miljoen gemeenschapskatten in de Verenigde Staten is het vinden van effectieve en humane manieren om met de dieren om te gaan een urgent probleem. Meerdere dierenwelzijnsgroepen, zoals de American Humane Society en ASPCA, ondersteunen het gebruik van TNR en soortgelijke programma’s om gemeenschapskatten te beheren en populaties in de loop van de tijd te verminderen. Ongeveer 12% van de Amerikaanse bevolking voedt en verzorgt gemeenschapskatten. Als je je bij hen wilt aansluiten, neem dan contact op met je plaatselijke dierenasiel.

Thematische pauze

Uitgelichte afbeelding tegoed: Patrick Hatt, Shutterstock