Hoe oud moet je zijn om een kat te adopteren? Alles wat u moet weten!

Het adopteren van een kat is een proces dat planning en voorbereiding omvat, evenals het ondertekenen van documenten. Hierdoor, de meeste asielen hebben je nodig om 18 of 21 te zijn (de wettelijke leeftijd van verantwoordelijkheid) om een nieuwe kat te tekenen en te adopteren. Dit helpt om aan te tonen dat u verantwoordelijk genoeg bent en bereid bent om zijn hele leven voor uw kat te zorgen en wettelijk documentatie kunt ondertekenen voor verzekerings- en aansprakelijkheidsdoeleinden.

Er zijn andere vereisten waar u aan moet denken bij het adopteren van een kat. Het asiel zal je waarschijnlijk door hen leiden wanneer je een huisdier adopteert, omdat de meeste hun eigen adoptieprocessen hebben.

3 katten gezichtsverdeler

Welke andere vereisten zijn nodig bij het adopteren van een kat?

Afgezien van het feit dat het de wettelijke leeftijd is, hebben de meeste asielen bewijs nodig van bepaalde aspecten van uw leven om ervoor te zorgen dat u de kat een goed thuis kunt bieden. Bijvoorbeeld het controleren van uw inkomen, woonsituatie (zoals of u huurt of bezit) en of u personen ten laste heeft, biedt asielen de zekerheid dat u goed bij de kat past.

Ze zullen waarschijnlijk de compatibiliteit van de kat die u wilt adopteren met andere huisdieren in uw huis willen controleren. Huiscontroles kunnen ook nodig zijn, omdat dit zal bepalen hoe geschikt het huis is voor de kat die u wilt adopteren. Dit kan netheidscontroles omvatten en hoe andere huisdieren in huis worden gehouden.

kat in een dierenasiel
Afbeelding Credit: JW Design, Shutterstock

Hoeveel kost het om een kat te adopteren?

De kosten om katten in de VS te adopteren variëren en kunnen verschillen afhankelijk van het gebied waarin u woont, het gedrag van de kat die u wilt adopteren, de leeftijd van de kat en eventuele geschiedenis of gezondheidsproblemen die de kat kan hebben. Er is geen algemeen antwoord op deze vraag, maar adoptiekosten dekken meestal meer dan de kat zelf. Voedselkosten, medicatiekosten, het runnen van het asiel en eventuele gezondheidsprocedures die op de kat worden uitgevoerd, kunnen allemaal een rol spelen in de kosten van adoptie.

Anders dan gratis adopteren (wat zeldzaam is maar wel gebeurt), ligt de prijs tussen $ 50 en $ 200 voor één kat. Zelfs dit kan echter variëren met het ras. Als zeldzamere rassen, zoals Bengaalse katten, ter adoptie zijn of als u adopteert van een rasspecifieke redding, kan de prijs oplopen tot $ 500.

Waarom zou ik adoptiekosten moeten betalen?

De adoptiekosten voor uw nieuwe kat dekken meer dan alleen het eten en de zorg voor hen. Deze kosten dekken vaak de lopende kosten van het asiel, voedsel en zorg voor de andere katten, en eventuele andere veterinaire kosten die het asiel kan maken.

De adoptiekosten voor één kat kunnen het volgende dekken:


  • Chippen

  • Parasietbestrijding (vlooien en ontworming)

  • Bloedonderzoek zoals FELV-testen

  • Voedsel

  • Shelter (inclusief rekeningen)

  • Comfort en de kosten van het inhuren van assistenten

Opvangcentra kunnen blijven werken vanwege donaties en de kosten van adoptie.

Kun je een kat adopteren als je er al een hebt?

Het is mogelijk om een kat te adopteren als je er al een hebt. Dit hangt echter af van het temperament van uw kat en het asiel zal controleren of uw kat andere katten gewend is of kan verdragen. Soms zullen ze een kattentest uitvoeren die een langzame introductie is van de nieuwe kat bij de oude. Omdat katten over het algemeen solitair van aard zijn, zullen velen vanzelf gelukkig zijn. Maar ze gedijen in groepen en gebonden paren, dus het is niet altijd het beste om een kat alleen te houden.

kat ruikend kitten
Afbeelding Credit: Irina Kozorog, Shutterstock

Kan ik meer dan één kat adopteren?

Dat kan zeker, en soms bieden asielen een korting op de adoptiekosten voor gebonden paren of meer dan twee katten die tegelijkertijd zijn geadopteerd. Natuurlijk hangt het aantal katten dat je kunt adopteren af van hoeveel katten je al in huis hebt; het asiel zal vaak rekening houden met het welzijn van de kat bij het uitvoeren van huiscontroles.

kattenpootverdeler

Laatste gedachten

Het adopteren van een kat uit een asiel is een grote beslissing die veel zorgvuldige overweging vergt. Daarom ligt de minimumleeftijd voor adoptie meestal tussen de 18 en 21 jaar, omdat juridisch bindende documenten moeten worden ondertekend. Het asiel doet dit om ervoor te zorgen dat u wettelijk verantwoordelijk bent voor uw nieuwe kat en dat de kat naar een goed huis gaat. Andere factoren om te overwegen bij het adopteren zijn uw woonsituatie en andere huisdieren in huis, waar een asiel u doorheen zal leiden, omdat ze meestal processen hebben om deze problemen aan te pakken. Ten slotte, als je jonger bent dan 18 en nog steeds bij je ouders woont, moeten ze ermee instemmen om de papieren zelf namens jou te adopteren en te ondertekenen.

thematische pauze

Uitgelichte afbeelding Credit: cottonbro, Pexels