Hebben katten een ziel? Alles wat je moet weten

Wij zijn niet alleen, en andere levende wezens bewonen deze aarde. Wij leven met dieren die God gemaakt heeft, en die aan ons zijn toevertrouwd. Wij hebben huisdieren die ons leven gelukkiger en veel beter maken.

Als eigenaars van huisdieren hebben we waarschijnlijk te maken gehad met het verlies van onze geliefde kat of hond, en we weten dat dat soms zo moeilijk kan zijn. Je mist haar miauwen en spinnen, en het is pijnlijk om je te herinneren dat je kat er niet meer is. Ons verdriet kan de laatste wekenmaar het kan zelfs jaren duren, waardoor professionele hulp nodig kan zijn om door de stadia heen te komen.

Dus, hebben katten zielen? Veel huisdiereigenaren zeggen dat hun huisdieren de regenboogbrug. Maarzullen we zien hoe enkele godsdiensten dit onderwerp bespreken en of katten en andere dieren naar de hemel kunnen gaan.

Hebben katten zielen?

de kat ligt op het gras en speelt

Als dierenliefhebber wilt u waarschijnlijk weten of er zoiets bestaat als een dierenziel. Naar mijn persoonlijke mening, kunnen katten zielen hebben. Voor mensen zoals ik die in zielen geloven, zijn er geen zielen die te groot of te klein zijn, en een ziel is een ziel.

Katten zijn anders dan wij, maar ze hebben wel zielen. Sommigen zeggen dat kattenzielen zo kostbaar zijn, omdat voor mensen, katten waardevol zijn.

Echter, er zijn discussies over een ziel versus een geest. Veel mensen geloven dat geest en een ziel dezelfde dingen zijn. Maar volgens veel verschillende religies verschillen de betekenissen.

Ik wil hier niet een of andere religie prediken of filosoferen, dus ik zal alleen wijzen op het verschil tussen de ziel en de geest.

De ziel van uw kat is wat haar tot kat maakt, aanleg, karakter, ervaringen, en andere zaken. Tegelijkertijd is de geest een religieuze zaak. De geest is iets dat je wijst naar je God of uw religie, en je geest heeft een taak om je naar je God te leiden.

Dus als je vraagt of katten zielen hebben, is het aan jou om te beslissen wat je denkt, want sommigen geloven dat katten alleen een ziel hebben, terwijl anderen vinden dat katten zowel een geest als een ziel hebben.

Hebben Dieren Zielen?

Dieren hebben een bepaald bewustzijn dat uniek is voor andere levende wezens op deze aarde. In het bijzonder hebben we een bijzonder hart voor katten en honden.

Echter, velen geloven dat onze geliefde huisdieren geen ziel hebben en dat ze niet naar het hiernamaals gaan als ze sterven. Achter deze mening gaat de reden schuil dat God heeft dieren niet geschapen naar het beeld en de gelijkenis van Hem. Daarom hebben zij geen ziel, geest en ziel.

Kunnen katten naar de hemel gaan?

de kat zit in het huis

Nu zullen we het antwoord zien op gaan katten naar de hemel, gezien godsdiensten zoals het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme.

Some theologen zeggen dat katten geen ziel hebben en daarom niet naar de hemel kunnen gaan. omdat de mens superieur is aan de dieren.

Maar laten we eens kijken wat elke religie over dit onderwerp te zeggen heeft.

Judaïsme

Het jodendom is nogal onduidelijk over het bestaan van hemel en hel. In Joodse teksten worden veel verschillende plaatsen genoemd die op een hel of een hemel kunnen lijken, maar het is moeilijk om ze te ontleden. Het is dus niet vreemd dat het Jodendom onduidelijk is of de dieren naar deze plaatsen kunnen gaan.

Veel rabbijnen zeggen dat katten, en dieren in het algemeen, naar de hemel gaanterwijl anderen zeggen dat dat niet zo is. Het Jodendom is echter over één ding zeker, en dat is dat dieren zielen hebben. Wanneer men kosjer houdt, eten Joden niet het bloed van zoogdieren en vogels, omdat men zegt dat hun zielen daarin worden vastgehouden.

Dat roept weer vragen op, want we hebben geen overeenstemming over wat de zielen van dieren zijn en of ze hetzelfde belang hebben als een menselijke ziel.

Eén ding is duidelijk: het Jodendom gelooft dat God alle dieren heeft geschapen die verzorgd moeten worden omdat ze in staat zijn te lijden.

Christendom

De ziel is bijna het eerste onderwerp in de Bijbel, het boek Genesis. Hoewel er twee versies zijn, denken anderen dat er twee verschillende verhalen zijn. Velen geloven dat het tweede verhaal een uitwerking is van het eerste verhaal.

Laten we het tweede verhaal eens bekijken in Genesis 2:7: “… En de HEERE God formeerde de mens uit het stof der aarde en blies in zijn neusgaten de adem des levens, en de mens werd een levende ziel.”

Echter, Genesis 1:28wordt gesteld dat dieren geen vrije wil hebbenen dat God de mensen de macht over de dieren heeft toevertrouwd. Maar in Prediker 3:19-21: “Het lot van de mens is als dat van de dieren…allen gaan naar dezelfde plaats.” Daarom zien wij vele tegenstrijdigheden, en vele mensen twisten over dit onderwerp.

Paus Franciscus gaf zijn mening over dit onderwerp toen hij een kleine jongen die onlangs zijn hond verloor vertelde dat in het paradijs (de hemel), alles van Godzijn schepselen welkom.

Het standpunt van Paus Franciscus is heel anders dan dat van zijn voorganger, Paus Benedictus XVI, die zei dat dieren gewoon sterven als ze sterven. Maar paus Johannes Paulus II zei dat dieren zielen hebben, waarmee hij paus Franciscus tegenspreekt. Velen zijn het er echter niet over eens of de dieren net als de mensen naar de hemel gaan.

We moeten opmerken dat St. Franciscus, de katholieke beschermheilige van de dieren, stond bekend om zijn hartverwarmende vriendelijkheid voor alle dieren.

Islam

de vrouw omhelsde de kat in haar armen

Als het over de Islam gaat, geven ze geen duidelijke antwoorden. In de Islam, of het nu een menselijke ziel of dierlijke ziel, ze zijn eeuwig. Maar om de hemel of het zogenaamde Jannah te bereiken, moeten levende wezens op de Dag des Oordeels door God geoordeeld worden. Sommige moslimgeleerden verklaren dat God oordeelt niet op dezelfde manier over mensen en dieren.

Anderen zeggen dat ze op dezelfde manier geoordeeld worden, maar we kunnen niet achterhalen wat er daarna gebeurt. De Koran zegt dat wanneer men binnenkomt het paradijshij heeft de vrije wil om te brengen wat je wilt, dus misschien kun je je huisdier krijgen. In de Islam wordt de liefde van God ook getoond door middel van het dierenrijk.

Hindoeïsme

Het Hindoeïsme heeft een soort reïncarnatie. Als we het kunnen uitleggen, wordt de eeuwige ziel van een wezen of de zogenaamde jiva na de dood op een plaats herboren, totdat de ziel vrij is. Dat proces wordt moksha genoemd.

Om precies te zijn, zeggen Hindoe geleerden dat dieren zielen hebben en dat de dierenziel tijdens het reïncarnatieproces in de mens is geëvolueerd. Dus voor Hindoes, de dieren hebben dezelfde leven-dood-geboorte cyclusmaar de ziel van het dier gaat op een bepaald moment het menselijk lichaam binnen, zodat het dichter bij God is.

Boeddhisme

Het boeddhisme kent een paar “hemelen”, maar het zijn geen eeuwige plaatsen. De cyclus van wedergeboorte voltrekt zich steeds opnieuw, en het gaat door totdat men het Nirvana bereikt.

Boeddhisten zien dieren als bewust levende wezens en dat dieren herboren worden als mensen en vice versa. Dus het debat over de hemel kan niet echt van toepassing zijn op boeddhisten, omdat mensen en dieren met elkaar verbonden zijn.

Slotgedachten

Wat de vraag betreft, hebben katten een ziel? Dat bracht veel discussies op gang bij mensen; ik zeg alleen dat wij als mensen de wil hebben om te geloven in wat we maar willen. En het is aan ons en onze religie om te denken dat onze geliefde kat is nu op een gelukkige en heldere plek.

Persoonlijk heeft mijn kat een ziel, en geen mens op aarde kan mij van het tegendeel overtuigen. Aangezien katten ons zoveel geluk, vreugde, knuffels, liefde en genegenheid brengen, en zelfs genezende eigenschappen hebben en onze gezondheid beïnvloeden, kan ik niet geloven dat dat schattige beestje geen ziel heeft.

Het is moeilijk wanneer men een geliefd huisdier verliest, maar het is makkelijker om met het verdriet om te gaan als je weet dat je kat in de hemel is, dat haar ziel nog leeft, en dat je haar misschien op een dag weer kunt zien. Dat is makkelijker dan denken dat je kat gewoon weg is, en dat is het dan. Dat kan ik niet, en dat wil ik ook niet geloven.

Ik wil eindigen met de mening van C.S Lewis dat dieren in de hemel kunnen komen door hun relatie met hun mensen, net zoals mensen dat doen door hun relatie met Jezus Christus.

Gerelateerde inhoud

Weet mijn kat dat ik van haar hou?

134 gedetailleerde feiten over katten

Kunnen Twee Katten Dezelfde Kattenbak?