Benazepril voor katten: Dosering, Veiligheid & Bijwerkingen

zwart-witte kat wordt gecontroleerd door de dierenartsen

Benazepril is een bloeddruk medicatie gebruikt voor de behandeling van katten met hartfalen, hypertensie (hoge bloeddruk), chronische nierziekte en aandoeningen van eiwitverlies via de urine.

Het kan ook bekend zijn onder de merknaam Lotensin. In dit artikel leert u hoe benazepril werkt, situaties waarin het het meest wordt gebruikt, bijwerkingen en enkele veelgestelde vragen.

Benazepril voor katten Overzicht

Medicatie Type:

Angiotensine-converting enzyme (ACE) remmer

Recept vereist?:

Ja

Merknamen:

Lotensin; Lotrel bevat ook amlodipine; Lotensin HCT bevat ook hydrochloorthiazie

Beschikbare doseringen:

Tabellen in 5mg, 10mg, 20mg en 40mg grootte.

Over Benazepril voor katten

Oorzaken van hoge bloeddruk bij katten

Een aantal problemen kan een hoge bloeddruk bij katten veroorzaken

Benazepril is geclassificeerd als een angiotensine-converterende enzym (ACE) remmer.

ACE-remmers werken door de omzetting van het eiwithormoon angiotensine-I naar angiotensine-II te blokkeren. Angiotensine-II zorgt ervoor dat bloedvaten vernauwen en stimuleert ook de productie van een hormoon genaamd aldosteron.

Bloedvatvernauwing en hoge niveaus van aldosteron in het lichaam kunnen de bloeddruk verhogen. Door de omzetting naar angiotensine-II te blokkeren, worden ACE-remmers helpen om de bloeddruk te verlagen.

Bij huisdieren met congestief hartfalen (CHF) helpt het verwijden van de bloedvaten ook om de belasting van het hart te verminderen, omdat het niet zo hard hoeft te werken om bloed door het lichaam te duwen.

Wat doet Benazepril voor katten?

Hoge bloeddruk bij katten kan niesbloed veroorzaken

Hoge bloeddruk kan ervoor zorgen dat katten bloed niezen of neusbloedingen hebben.

Benazepril heeft drie belangrijke toepassingen voor gebruik bij katten:

De eerste is als tweedelijns bloeddrukmedicatie om behandeling van hoge bloeddruk of hypertensie. Veel dierenartsen zullen eerst beginnen met een ander medicijn genaamd amlodipine. In gevallen waarin amlodipine de hypertensie van een kat verbetert, maar de bloeddruk nog steeds niet normaal is, moet een tweede medicijn worden toegevoegd. Een veel voorkomende keuze is vaak benazepril. Telmisartan, een nieuwer medicijn dat de laatste jaren aan populariteit wint voor gebruik bij katten, kan ook worden overwogen.

Benazepril kan ook worden gebruikt om hoge niveaus van eiwitten in de urine aanpakken. Dit geeft aan dat lichaamseiwit, dat de nieren meestal conserveren, in grotere hoeveelheden verloren gaat. In veel (maar niet alle) gevallen kunnen hoge niveaus van proteïnurie wijzen op nierdisfunctie.

Benazepril kan helpen om de druk in de kleine capillaire bloedvaten van de glomerulus, de belangrijkste filtratiestructuur van de nier, te verlagen. Dit verbetert de bloedstroom van de nieren en kan helpen het eiwitverlies te verminderen.

De derde toepassing van Benazepril is: hulp bij de behandeling van congestief hartfalen. Het is niet altijd de eerstelijnsvoorkeur in alle gevallen, maar kan helpen door de bloeddruk en werklast op het hart te verlagen.

Bijwerkingen van Benazepril voor katten

kat die weigert uit een kom te eten

De veiligheid van Benazepril voor drachtige of zogende dieren is twijfelachtig. Het wordt in sommige landen als gecontra-indiceerd beschouwd voor drachtige of zogende dieren.

Benazepril is meestal goed verdragen en bijwerkingen zijn ongewoon bij gebruik in de juiste doseringen. Soms kan braken of diarree optreden. Hoewel de medicatie met of zonder voedsel kan worden gegeven, kan het geven met voedsel helpen het optreden van spijsverteringsstoornissen te verminderen.

Bij elke bloeddrukmedicatie is er altijd de mogelijkheid dat er een lage bloeddruk optreedt, wat wordt genoemd hypotensie. Dit is vooral als per ongeluk een extra dosis of een te hoge dosis wordt gegeven. Dit is de reden waarom doseringsaanpassingen alleen moeten worden gemaakt op basis van hercontrole bloeddrukmetingen.

Hoewel benazepril kan worden gebruikt om katten te helpen bij congestief hartfalen, moet het zorgvuldig worden gebruikt, vooral als er bloedelektrolytafwijkingen of bepaalde complicaties van hartaandoeningen zijn. Dit soort contra-indicaties voor het gebruik ervan kunnen meestal worden bepaald wanneer een kat onder de hoede staat van een door de raad gecertificeerde veterinaire cardioloog.

Benazepril moet zorgvuldig worden gebruikt bij katten met een bestaande nierziekte. Een deel van de rol van benazepril om prote te helpen verminderenbij verlies in de urine is om de filtratiesnelheid in de nieren te vertragen. Het vertragen van de filtratiesnelheid kan echter ook de niveaus van bepaalde afvalproducten in de bloedbaan verhogen, zoals bloedureumstikstof (BUN) en creatinine. Een toename van deze afvalproducten zoals gevonden op bloedonderzoek wordt azotemie genoemd.

Katten met lichte tot matige nierinsufficiëntie/nierfalen kunnen onaangetast blijven en de voordelen voor het verlagen van de bloeddruk en eiwitverlies kunnen opwegen tegen de mogelijke risico’s. Maar benazepril wordt meestal zeer zorgvuldig gebruikt bij huisdieren met matige niveaus van azotemie en wordt als ongepast beschouwd om te gebruiken bij katten met gevorderd nierziekte / nierfalen of acuut nierletsel (zoals dat veroorzaakt door een nierinfectie of een toxine).

De veiligheid van Benazepril voor drachtige of zogende dieren is twijfelachtig. Het wordt in sommige landen als gecontra-indiceerd beschouwd voor drachtige of zogende dieren.

Benazepril kan interageren met verschillende andere medicijnen, een andere reden om uw dierenarts te raadplegen is om te zien of dit medicijn kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen die uw kat mogelijk gebruikt.

Ten slotte kan benazepril soms vergelijkbaar klinken met het antihistaminicum Benadryl en de spelling kan ook vergelijkbaar lijken op sommige handgeschreven recepten. Controleer altijd een recept dat u bij de apotheek ophaalt om er zeker van te zijn dat het de juiste medicatie is.

Benazepril voor katten dosering

Cat aanval injectie

Benazepril doseringen mogen ook alleen worden aangepast op basis van hercontrole testen, met inbegrip van bloeddrukmetingen en het controleren van urine-eiwit niveaus.

De dosering voor benazepril voor katten, evenals de frequentie van dosering, kan verschillen afhankelijk van het beoogde gebruik. Dit is ook een medicatie die zorgvuldig moet worden gebruikt, vooral met bepaalde medische aandoeningen. Om deze reden is het het beste om uw dierenarts te laten bepalen of benazepril goed is om te beginnen en met welke dosering te beginnen.

Benazepril doseringen mogen ook alleen worden aangepast op basis van hercontrole testen, met inbegrip van bloeddrukmetingen en het controleren van urine-eiwit niveaus. Het is niet aan te raden om de doseringen van benazepril zelf aan te passen, zonder opnieuw te testen bij uw dierenarts.

Conclusie

Wat is hoge bloeddruk bij katten

De bloeddruk van uw kat wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder het hart en de bloedvaten, samen met een complex regulerend systeem in het hele lichaam.

Benazepril kan een zeer nuttig medicijn zijn voor het aanpakken van sommige aandoeningen van hoge bloeddruk, urine-eiwitverlies en hartaandoeningen bij katten.

Het moet echter zeer zorgvuldig worden gebruikt, omdat het niet in alle situaties een geschikt medicijn is voor deze aandoeningen. Als u denkt dat uw kat baat kan hebben bij benazepril, zorg er dan voor dat u een gesprek voert met uw dierenarts.

Veelgestelde vragen

Wat is Benazepril gebruikt voor in katten?

Benazepril is een angiotensine-converterende enzym (ACE) -remmer die wordt gebruikt als bloeddrukmedicijn voor hypertensie. Het heeft ook toepassingen om eiwitverlies via de nieren en urine te helpen verminderen en kan van nut zijn als een aanvullend medicijn voor katten met hartaandoeningen en congestief hartfalen.

Wat zijn de bijwerkingen van Benazepril bij katten?

Benazepril wordt over het algemeen zeer goed verdragen door de meeste katten. Tekenen van spijsverteringsstoornissen kunnen worden gezien en als dat zo is, is het het beste om deze medicatie met voedsel te geven.

Het moet zorgvuldig worden gebruikt in gevallen van gevorderde nierziekte en hartfalen en moet daarom altijd worden voorgeschreven onder toezicht van een dierenarts.

Verhoogt Benazepril de eetlust bij katten?

Dit is beschreven, maar grotendeels alleen voor katten met een chronische nierziekte. Dit kan secundair gebeuren aan de effecten op het verminderen van eiwitverlies en bloeddruk. Benazepril wordt meestal niet gebruikt als eetlustopwekkend middel in algemene zin en kan in feite zorgwekkende effecten veroorzaken bij huisdieren met een normale bloeddruk.

Als je kat moeite heeft met eten, is het belangrijk om eerst te begrijpen wat de onderliggende oorzaak is. Er zijn een paar andere eetlustopwekkende middelen, zoals mirtazapine en capromorelin, die dierenartsen veel vaker gebruiken.

Is Benazepril hard op de nieren?

Het korte antwoord is: het hangt ervan af. Bij katten met een chronische nierziekte heeft benazepril aangetoond dat het de bloeddruk verlaagt, inclusief de capillaire bloeddruk in het filtratiesysteem van de nieren, de glomerulus genaamd. Tegelijkertijd verhoogt het de bloedstroom door de nieren en behoudt het de filtratiesnelheid. Het heeft dus eigenlijk een aantal voordelen voor de nierfunctie, daarom wordt het gebruikt.

Echter, in katten met azotemie, waar toxische afvalproducten zoals BUN en creatinine verhoogd zijn op laboratoriumwerk, bestaat het risico dat deze niveaus kunnen toenemen bij gebruik van benazepril. Benazepril wordt meestal als ongeschikt beschouwd om te gebruiken voor katten met acute nierschade, als gevolg van een nierinfectie of een toxine, en mag waarschijnlijk ook niet worden gebruikt bij katten met een gevorderde nierziekte.

Wanneer azotemie zich begint te ontwikkelen op het bloedwerk van een kat, weten we dat ongeveer 65% van de nierfunctie op dat moment al verloren is gegaan. Er kunnen echter indicatoren zijn van eerdere nierinsufficiëntie voordat bloedonderzoeksafwijkingen zich ontwikkelen, waaronder een verdunde urineconcentratie of eiwitverlies via de urine, die kunnen worden gecontroleerd op jaarlijks of halfjaarlijks laboratoriumwerk. Benazepril kan het meest gunstig en veilig zijn om in deze gevallen te gebruiken om eiwitverlies of hypertensie aan te pakken, voordat azotemie zich ontwikkelt.

In de context van hoe het wordt gemetaboliseerd en uitgescheiden, is benazepril helemaal niet erg hard voor de nieren. Het wordt meestal gemetaboliseerd en uit het lichaam geklaard door de lever, met slechts een kleiner percentage door de nieren. Enalapril daarentegen, dat tot dezelfde familie behoort als benazepril, wordt bijna volledig door de nieren uitgescheiden.