kopBrit dierenvoeding

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Door u aan te melden verklaart u akkoord te gaan met en zich te zullen houden aan de bepalingen gesteld in onze Statuten en onze reglementen.
Meer info over lidmaatschap bij BelCat
(rood = verplichte velden)
Uw naam en voornaam
Straat en huisnummer (bus)
Postcode
Woonplaats
Land
 
Telefoonnummer
GSM nummer
Email adres
Adres website
Geboortedatum (DD/MM)
Lid
Familielid (2e lid op zelfde adres, zonder magazine)
Cattery registratie Registratie nieuwe catterynaam (10.00 euro)
Cattery overdracht Overdracht bestaande catterynaam (gratis)
Catterynaam
2e keuze *
3e keuze *
BelCat is mij aanbevolen door
HK-nummer cattery (indien geregistreerd) Geldig tot
Welke rassen heeft u?
Ik geef toestemming mijn gegevens op internet bekend te maken
Hoeveel katten telt u hier?
Captcha
* Geef bij catteryregistratie naast uw keuze ook een 2e en 3e catterynaam. In geval uw 1e keuze niet geschikt of reeds bezet is, dan wordt 2e of 3e keuze genomen.